Mir hu Kanner am Alter vu 6 bis 14 Joer. Duerno gin si bei d’AvEx.

Mir man ongeféier 6 Weekender am Joer an eng sortie.